Sản phẩm và Dịch vụ
 
Anphat Capital chú trọng cung cấp cho khách hàng sản phẩm đầu tư có mục tiêu bảo toàn vốn và tạo ra thu nhập ổn định phù hợp với nhu cầu đầu tư của quỹ hưu trí và nhà đầu tư công chúng: