Lợi ích mà APPF mang lại cho khách hàng

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng – Khách hàng có thể thành lập quỹ với thương hiệu của mình cho mục đích đầu tư, phân phối hay phát triển sản phẩm.

Tiết kiệm thời gian và chi phí – Khách hàng chỉ cần đưa ra yêu cầu về cấu trúc và mục tiêu đầu tư của Quỹ, Anphat Capital sẽ hoàn tất các công việc còn lại từ việc xây dựng tài liệu quỹ đến cơ sở hạ tầng để phân phối và giao dịch chứng chỉ quỹ.

Hiệu quả đầu tư được đảm bảo - Bằng cách tận dụng kiến thức, kỹ năng của đội ngũ nhân viên và giấy phép thành lập và quản lý quỹ của Anphat Capital, khách hàng có thể dễ dàng và nhanh chóng lập và vận hành Quỹ mà không đánh mất cơ hội đầu tư.

Quảng bá thương hiệu một cách dễ dàng và hiệu quả - Thông qua việc lập Quỹ đại chúng với thương hiệu của mình, khách hàng dễ dàng và nhanh chóng quảng bá thương hiệu cho khách hàng, đối tác và công chúng.

Mở rộng khả năng phân phối sản phẩm – Đối tác lập quỹ có cơ hội giới thiệu và phân phối sản phẩm Quỹ đầu tư với thương hiệu của mình thông qua các đối tác chiến lược của Anphat Capital.