Chính sách Công bố thông tin

Anphat Capital chủ trương xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan truyền thông, báo đài trong nước và quốc tế. Vì vậy tất cả các thông tin phản hồi, hay được công bố ra bên ngoài được sự kiểm duyệt chặt chẽ theo Qui trình Công bố thông tin của Công ty thông qua Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Trong mọi trường họp, nhân viên của Anphat Capital sẽ chuyển các câu hỏi hay yêu cầu thông tin của Cơ quan truyền thông cho Bộ phận Công bố thông tin để xem xét và phản hồi. Tuy nhiên trong một vài trường hợp cụ thể như: hội thảo, hội nghị, đại hội v.v… thì Giám đốc hay Trưởng bộ phận có thể trả lời các câu hỏi của cơ quan truyền thông một cách chuyên nghiệp và phù hợp với chính sách Công bố thông tin của Công ty.

Bộ phận Liên lạc đầu tư

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư An Phát
Lầu 5, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1 - TP.HCM
ĐT: 84-8 3827 4946 Fax: 84-8 3827 4947
Email: infor@anphatcapital.com