Quy trình đầu tư - Quỹ Hưu Trí An Phát - APension

 

APension là một chương trình phúc lợi nhân viên mang tính chất quỹ hưu trí tự nguyện/ bổ sung do doanh nghiệp cung cấp cho người lao động của doanh nghiệp.

 

Các bước xây dựng chương trình phúc lợi bổ sung Apension.

1.  HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua và chính thức đưa Chương trình phúc lợi cho nhân viên – theo mô hình quỹ hưu trí bổ sung/ tự nguyện vào Quy chế tài chính của Công ty.
2.  Đại diện của Công ty phối hợp với Anphat Capital thảo luận nội dung chi tiết của chương trình về mức đóng góp, thời hạn đóng góp, thời hạn nhân viên nhận chi trả từ chương trình và các nội dung khác.
3.  Bộ phận Nhân sự sẽ phối hợp cùng nhân viên của Anphat Capital giới thiệu và giải đáp thắc mắc của nhân viên liên quan đến nội dung của Chương trình Apension.
4.  Nhân viên của Anphat Capital sẽ hỗ trợ hoàn tất thủ tục mở tài khoản đầu tư cho Công ty và tài khoản nhận chi trả quyền lợi cho nhân viên tại tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản.
5.  Định kỳ Công ty sẽ chuyển khoản số tiền đầu tư theo Chương trình Apension cho Anphat Capital để đầu tư theo chính sách đầu tư được chi tiết trong tài liệu Apension đã được HĐQT và Ban giám đốc phê duyệt.
6.  Hàng tháng Anphat Capital và tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản sẽ gửi sao kê tài khoản phúc lợi cho nhân viên và Công ty. Ngoài ra các thành viên tham gia chương trình có thể truy cập thông tin tài khoản qua trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản.
7.  Khi đến hạn chi trả quyền lợi cho nhân viên, tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản sẽ gửi danh sách nhận chi trả quyền lợi của Chương trình Apension cho đại diện của Doanh nghiệp để hoàn tất thủ tục chi trả quyền lợi cho nhân viên.

 

Doanh nghiệp quan tâm chương trình Apension, xin vui lòng liên hệ Anphat Capital để được hỗ trợ và tư vấn.