Quy trình đầu tư - Quỹ đầu tư BĐS – AP REIT

Quỹ đầu tư Bất động sản (“BĐS”), AP REIT được thành lập dưới dạng quỹ đóng. Chứng chỉ quỹ (“CCQ”) có mệnh giá 10.000 đồng được niêm yết giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán sau khi nhận được giấy phép thành lập quỹ.

 

Nhà đầu tư có thể đầu tư vào Quỹ đầu tư BĐS thông qua các hình thức sau:

1.  Nhà đầu tư hợp tác với Anphat Capital bằng cách góp tài sản là bất động sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để lập Quỹ và thực hiện thủ tục chào bán CCQ ra công chúng và tiến hành niêm yết CCQ trên sở giao dịch chứng khoán. Sau đó Nhà đầu tư bán lại CCQ niêm yết cho nhà đầu tư khác trên thị trường thứ cấp là Sở giao dịch chứng khoán, hoặc

2.  Nhà đầu tư đăng ký mua bằng tiền trong giai đoạn chào bán CCQ ra công chúng cho mục đích đầu tư nắm giữ hay bán lại cho nhà đầu tư khác trên thị trường thứ cấp là Sở giao dịch là chứng khoán khi có nhu cầu, hoặc

3.  Nhà đầu tư đăng ký mua CCQ niêm yết trên thị trường thứ cấp sau khi Quỹ thành lập và đi vào hoạt động.

 

Đối với phương pháp đầu tư (1) Nhà đầu tư cần liên hệ với Anphat Capital để thống nhất chiến lược và các điều khoản hợp tác chi tiết. Đối với phương pháp đầu tư (2) và (3) Nhà đầu tư cần phải nghiên cứu tài liệu Quỹ (Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch của Quỹ) mà mình quan tâm và trao đổi với chuyên viên tư vấn để được giải thích và giải đáp các câu hỏi hoặc thắc mắc của Quý nhà đầu tư.

 

Việc đầu tư vào CCQ AP-REIT giống như là đầu tư vào chứng khoán niêm yết. Do đó Nhà đầu tư cần phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán ở Công ty chứng khoán hoặc ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Quản lý quỹ để đầu tư CCQ AP-REIT được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

 

Tính thanh khoản và giá của CCQ AP-REIT được các đối tác của Anphat Captial đảm bảo. Ngoài ra Anphat Capital cũng có cơ chế để Nhà đầu tư chuyển đổi CCQ AP-REIT sang bất động sản theo cơ chế công khai và minh bạch.

 

Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ với Anphat Capital và các đối tác của Anphat Capital để được tư vấn và hỗ trợ.