Anphat Capital: Giấy phép điều chỉnh GPTL&HĐ (12/09/2012)

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Anpha công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung thay đổi như sau:
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư An Phát
- Tên giao dịch: An Phat Capital
- Tên tiếng Anh: An Phat Management Joint Stock Company
- Trụ sở chính: Tầng 5 số 8, phố Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận I, Tp. Hồ Chí Minh
Xem file đính kèm (Giấy phép của UBCK ngày 6/9/2012) tại đây