Anphat Capital: Thay đổi Chủ tịch HĐQT và TGĐ, Người đại diện theo Pháp luật (16/03/2012)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Anpha công bố thông tin bổ nhiệm ông Hồ Bửu Phương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện Pháp luật của công ty thay cho ông Bùi Công Giang.
Kể từ ngày 15/03/2012, Ông Hồ Bửu Phương là người thực hiện công bố thông tin của công ty.
(xem file đính kèm).
Xem file đính kèm (BB họp HĐQT ngày 15/03/2012) tại đây