Mục tiêu đầu tư của APBF

Bảo toàn và tăng trưởng giá trị trong dài hạn thông qua việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi của tổ chức tài chính có hệ số tín nhiệm cao và danh mục cổ phiếu niêm yết đa dạng của doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh cốt lõi thuộc những ngành nghề kinh doanh có cơ hội tăng trưởng.

Đảm bảo tính thanh khoản của tài sản đầu tư bằng việc đầu tư 80% tài sản của Quỹ vào những chứng khoán niêm yết.

Tạo ra một khoản tăng trưởng NAV cao hơn lãi suất tiền gửi huy động kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.