Liên hệ

 

Bộ phận liên lạc đầu tư


Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư An Phát

Lầu 5, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1 - TP.HCM

ĐT: 84-8 3827 4946    Fax: 84-8 3827 4947

Email: infor@anphatcapital.com