GIỚI THIỆU


Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư An Phát (“Anphat Capital”) hoạt động theo giấy phép số 54/GP-UBCK được cấp ngày 18 tháng 12 năm 2014. Tiền thân của Anphat Capital là Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Anpha được thành lập theo Giấy phép số 13/UBCK-GPHĐQLQ do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006. Công ty chính thức đổi sang tên Anphat Capital từ ngày 06 tháng 09 năm 2012 theo giấy phép điều chỉnh số 49/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp.

 

Anphat Capital chuyên cung cấp cho khách hàng các dịch vụ về: quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

 

Cổ đông chính của Anphat Capital là những cá nhân có uy tín và tiềm lực tài chính mạnh, cam kết hỗ trợ để giúp cho Công ty phát triển sản phẩm và thị trường.

 

Các đối tác chiến lược của Anphat Capital bao gồm những tổ chức tài chính lớn và có uy tín tại Việt Nam, bao gồm:

+ Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tân Việt (TVSI);

+ Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long;

+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB);

+ Các Tổ chức lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, và

+ Các định chế tài chính quốc tế.

 

Anphat Capital chú trọng xây dựng và phát triển sản phẩm quỹ đầu tư có mục tiêu bảo toàn vốn và tạo ra thu nhập ổn định phù hợp với nhu cầu đầu tư của quỹ hưu trí và nhà đầu tư công chúng.