TERMS AND CONDITIONS

 

Xin chào mừng Quý vị ghé thăm trang thông tin www.anphatcapital.com của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Anphat Capital (“Anphat Capital”). Tất cả các thông tin và tài liệu trong Website này là của Anphat Capital hoặc của Đối tác mà Anphat Capital được phép sử dụng.

 

Website này được xây dựng nhằm cung cấp thông tin và giới thiệu cho nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý của Anphat Capital. Vì vậy khi truy cập thì người sử dụng mặc nhiên xác nhận sẽ tuân thủ các điều khoản, điều kiện và các qui định pháp luật có liên quan. Người sử dụng có quyền lựa chọn không chấp nhận các điều khoản này bằng cách đóng lại Website ngay lập tức.

 

1. Điều khoản sử dụng

Khi truy cập và sử dụng thông tin của Website này Quý vị đã mặc nhiên đồng ý tuân thủ theo những điều khoản và điều kiện sau:

a)      Sử dụng các thông tin cho mục đích hợp pháp;

b)      Không được phép tác động hay lợi dụng Website này để xâm phạm an ninh mạng, các nguồn cơ sở dữ liệu và dịch vụ khác có liên quan hoặc kết nối với Website này;

c)      Hiểu và đồng ý rằng các sản phẩm và dịch vụ của Bên thứ Ba thuộc trách nhiệm của Bên thứ Ba và Anphat Captial không có trách nhiệm với các sản phẩm hay dịch vụ của Bên thứ Ba;

d)      Không vô tình hay cố ý sử dụng các thông tin của Website này để vi phạm các qui định của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

e)      Chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin để ra quyết định đầu tư và nên tham khảo ý kiến chuyên gia khi cần thiết;

f)       Xác nhận rằng sử dụng thông tin và các đường liên kết với Website có thể bị kẻ xấu lợi dụng để phát tán mã độc (Virus) hay chương trình gián điệp (Trojan hourse), do đó Quý khách hàng phải có biện pháp bảo vệ, ngăn ngừa an ninh mạng và xác nhận rằng Anphat Captital không có bất kỳ trách nhiệm nào với các rủi ro đề cập trên.

 

2. Thu thập, sự dụng và bảo quản thông tin cá nhân

Anphat Capital tôn trọng sự riêng tư và bảo mật các thông tin cá nhân thu thập của Quý khách hàng theo qui định của Pháp luật Việt Nam và chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Anphat Capital:

a)      Thông tin cá nhân của Quý khách hàng chỉ được Anphat Capital và các Bên có liên quan chỉ sử dụng cho mục đích giới thiệu và cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Anphat Captial cho khách hàng;

b)      Các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo quản an toàn và được thường xuyên cập nhật để đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ khách hàng được tốt.

c)      Thông tin cá nhân của Quý khách hàng chỉ được cung cấp cho Bên thứ Ba cho mục đích trong các trường hợp mua, bán, sáp nhập, giải thể hoặc các trường hợp tái cấu trúc Công ty và trong trường hợp này Anphat Capital sẽ yêu cầu Bên thứ Ba có trách nhiệm đảm bảo sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân theo qui định pháp luật;

d)      Các thông tin cá nhân không còn sử dụng và không cần phải lưu trữ sẽ được tiêu hủy kịp thời;

e)      Anphat Capital sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để lưu giữ và bảo quản thông tin của Quý khách hàng một cách an toàn. Thông tin chỉ được sử dụng cho mục đích mà thông tin được thu thập và chỉ những nhân viên nào cần sử dụng thông tin cho mục đích công việc mới được phép truy cập hay tiếp cận.

 

Các điều khoản và điều kiện sử dụng này có thể được sửa chữa thay đổi mà không cần báo trước, vì vậy Quý khách hàng sử dụng cần thường xuyên truy cập trang này để cập nhật các thông tin.

Cập nhật tháng 4 năm 2016.

Anphat Capital